Skip to content Skip to footer

Otkup Potraživanja

ODM LOGO SAJT

Uštedite vreme i novac

Otkupom potraživanja rasterećujemo vaše poslovanje – vi svoj novac dobijate odmah, a mi preuzimamo rizik neplaćanja. Prodaja dospelih potraživanja je sve popularnija strategija za organizacije koje žele trenutno da poboljšaju tokove novca i povećaju likvidnost, ili da reše brojna administrativna i operativna pitanja koje ovakva portfolia najčešće nose sa sobom.

Vaša kompanija više ne mora da brine o naplati zakasnelih potraživanja i da obezbeđuje glomazne resurse za njihovo servisiranje. Mi smo tu da temeljnim i profesionalnim pristupom sa akcentom na vođenje računa o reputacionim rizicima u potpunosti preuzmemo brigu o potraživanjima, sprovodeći efikasan proces naplate kroz otkup potraživanja. Otkupom potraživanja rasterećujemo vaše poslovanje, pozitivno utičemo na likvidnost i obezbeđujemo smanjenje negativnih bilansa.

Nakon usklađivanja ponude i finalnog dogovora, potpisuje se ugovor. Ugovorom se prenose potraživanja, kao i sva odgovarajuća dokumentacija na ODM Collections. Nakon toga klijent više ne snosi nikakav rizik niti troškove naplate. U kratkom roku ostvaruje priliv sredstava i nastavlja sa svojim poslovanjem rasterećeno.

Pretvorite "teret" u asset

Uštedite vreme i novac

Otkupom potraživanja rasterećujemo vaše poslovanje – vi svoj novac dobijate odmah, a mi preuzimamo rizik neplaćanja. Prodaja dospelih potraživanja je sve popularnija strategija za organizacije koje žele trenutno da poboljšaju tokove novca i povećaju likvidnost, ili da reše brojna administrativna i operativna pitanja koje ovakva portfolia najčešće nose sa sobom.

Vaša kompanija više ne mora da brine o naplati zakasnelih potraživanja i da obezbeđuje glomazne resurse za njihovo servisiranje. Mi smo tu da temeljnim i profesionalnim pristupom sa akcentom na vođenje računa o reputacionim rizicima u potpunosti preuzmemo brigu o potraživanjima, sprovodeći efikasan proces naplate kroz otkup potraživanja. Otkupom potraživanja rasterećujemo vaše poslovanje, pozitivno utičemo na likvidnost i obezbeđujemo smanjenje negativnih bilansa.

Nakon usklađivanja ponude i finalnog dogovora, potpisuje se ugovor. Ugovorom se prenose potraživanja, kao i sva odgovarajuća dokumentacija na ODM Collections. Nakon toga klijent više ne snosi nikakav rizik niti troškove naplate. U kratkom roku ostvaruje priliv sredstava i nastavlja sa svojim poslovanjem rasterećeno.

Prednosti modela otkupa potraživanja

Portfolio potraživanja koji se razmatra za otkup postaje predmet analitičkog ispitivanja. Analizira se struktura portfolia, vrsta i tip potraživanja, verifikuju se opšti podaci o dužnicima i vrši procena mogućnosti naplate na osnovu pređašnjih uplata. Na osnovu utvrđenog stanja portfolia, a u skladu sa poslovnom politikom, nastojimo da ponudimo najadekvatniju cenu za otkup.

  • Trenutna gotovina na raspolaganju, momentalno povećanje likvidnosti 
  • Ušteda vremena i resursa
  • Optimizacija troškova zaposlenih i interne naplate
  • Povećanje efikasnosti poslovanja
  • Pogodnost za dužnika kroz mogućnost dogovora oko modela i rokova plaćanja duga
  • Poreski tretman

Prednosti modela otkupa potraživanja

Portfolio potraživanja koji se razmatra za otkup postaje predmet analitičkog ispitivanja. Analizira se struktura portfolia, vrsta i tip potraživanja, verifikuju se opšti podaci o dužnicima i vrši procena mogućnosti naplate na osnovu pređašnjih uplata. Na osnovu utvrđenog stanja portfolia, a u skladu sa poslovnom politikom, nastojimo da ponudimo najadekvatniju cenu za otkup.

- Trenutna gotovina na raspolaganju, momentalno povećanje likvidnosti
- Ušteda vremena i resursa.
- Optimizacija troškova zaposlenih i interne naplate.
- Povećanje efikasnosti poslovanja.
- pogodnost za dužnika kroz mogućnost dogovora oko modela i rokova plaćanja duga
- poreski tretman
dan-dealmeida-MJZz3uthfXA-unsplash-min-min-min

Za bolji svet bez dugova!

Otkup potraživanja je već dugi niz godina standard u razvijenim zemljama. Ne samo da donosi brzu likvidnost već relaksira zaposlene, papirologiju i interne procedure.

Lideri u regionu

ODMC posluje u 6 jurisdikcija na zapadnom Balkanu - Srbiji.

Created by Offmars ©

Go To Top